Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa
Oferta indywidualna - Inwestycje

Budowanie kapitału na przyszłość w szczególności po wprowadzonych zmianach
w funkcjonowaniu OFE to konieczność. Dlatego ARTFINANSE oferuje Systematyczne oszczędzanie nawet już od 100 zł miesięcznie w atrakcyjne systemy funduszy, przynajmniej ograniczonych kosztach z dostępem do :

Rynek polski:

  • fundusze akcyjne,
  • fundusze zrównoważone,
  • fundusze stabilnego wzrostu,
  • fundusze bezpieczne.

Rynek globalny:

  • fundusze nominowane w USD,
  • fundusze nominowane w EUR,
  • fundusze nominowane w CHF.

Zaletą jest brak podatków, kosztów i opłat przy dokonywaniu transferów.

Klient nie ponosi kosztów dokonując konwersji pomiędzy wieloma Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. Podatek od zysków kapitałowych potrącany jest tylko raz
- przy wypłacie środków na konto Klienta.

Możliwość inwestycji na giełdach zagranicznych.

Możliwość inwestowania z jednego rachunku na światowych rynkach finansowych
bez kosztów opłat i podatków. Do wyboru są fundusze notowane w walutach
i możliwość wpłat w walutach: dolar amerykański (USD), euro (EUR).


Oferta indywidualna Oferta dla firm Oferta ogólna
Realizacja: disparo.pl